Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V naší firmě EBLOOM si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost. Tato stránka vám poskytne informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a kde o vašich osobních údajích můžete získat informace. Dále také jaké jsou možnosti jejich zabezpečení pro každého zákazníka a jak vám soubory cookies usnadňují opakované návštěvy našeho webu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost:

EBLOOM

Rafal Marek Wysocki

se sídlem: Nám. Svobody 826/9 , 79001 Jeseník

IČ: 10774777

DIČ: CZ685584044

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Jeseník

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách

EKOSTYREN automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru.

EKOSTYREN nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud vámi nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace.

Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies. Takto získané informace budou používány k vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Samozřejmě můžete procházet naše webové stránky i bez toho. Pokud nechcete, abychom rozpoznali váš počítač, můžete zabránit tomu, aby soubory cookie byly uloženy na pevný disk výběrem možnosti “blokovat ukládání souborů cookies” v nastavení vašeho prohlížeče. Podrobnější informace o souborech cookies naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování vašich osobních údajů, v případě registrace na webu, objednání emailového zpravodaje nebo tištěného katalogu, je váš souhlas dávaný tímto správci.

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů v případě objednávky je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky).

Analýza webových stránek

Části našich webových stránek používají analytickou službu Google Analytics. Tato služba pro analýzu stránek je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen Google). Tento analytický nástroj funguje na základě souborů cookies. Soubor cookie je textový soubor, který je odeslán při návštěvě webových stránek a je dočasně uložen na pevném disku uživatele webu, aby mohl analyzovat používání tohoto webu. Informace uložené souborem cookie jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

V rámci anonymizace bude vaše IP adresa v členském státě EU nebo v jiné zemi, která je vázána Dohodou o EHP, společností Google předem zkrácena. Společnost Google použije poskytnuté informace v našem zastoupení, aby vypracovala zprávu o používání webových stránek. Adresa IP zaslaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Pokud chcete zabránit používání souborů cookie, můžete tak provést změnou nastavení místně ve webovém prohlížeči používaném v počítači (např. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox atd.); program pro otevírání a zobrazování webových stránek. Dále můžete zabránit shromažďování a zpracování dat prostřednictvím souborů cookie od společnosti Google stažením a instalací pluginu, který si můžete stáhnout na následujícím odkazu od společnosti Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zabezpečení

Podnikli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany zapojené do zpracování dat musí dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a zpracovávat osobní údaje důvěrně.

Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů se informace zasílají zašifrovanou formou, aby se zabránilo zneužití dat třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přizpůsobována technickému vývoji.

Veškerá data uložená u správce jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

Správce není zavázán sledovat nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Standardní doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?

přímo od vás při našem jednání s vámi o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci (zákonné zpracování),

od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas (dobrovolné zpracování),

z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

Seznam nejdůležitějších zpracovatelů osobních údajů

Heureka.cz – provozovatel portálu Heureka.cz zpracovává a používá e-mailové adresy výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod ebloom.cz zapojen. Vaše e-mailové adresy jsou uchovávány po dobu zařazení do programu Ověřeno zákazníky až do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči provozovateli portálu Heureka.cz

Seznam.cz – provozovatel společnosti Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, IP adrese pro účely lépe cílené reklamy. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů

Google Analytics, Google Adwords – společnost Google používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky, tzn. vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách.

Poskytovatelé poštovních a přepravních služeb – přepravní společnosti PPL, DPD a poštovní služby České pošty používají Vaše osobní údaje pouze za účelem plnění smlouvy v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů

Externí spolupracovníci a dodavatelé – provozovatel webových stránek ebloom.cz poskytuje externím spolupracovníkům (služby účetní) a dodavatelům Vaše osobní údaje pouze za účelem plnění smlouvy v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů

EBLOOM nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o vás třetím stranám bez vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze s obchodními partnery za účelem distribuce nabídky našich produktů a služeb a další komunikace s vámi, v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy a požadavky, jsme-li v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů.

Jaké jsou vaše možnosti ve vazbě na dobrovolné zpracování a předávání osobních údajů?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Změna vašich osobních údajů?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které vám poskytujeme.

Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů a odvolat souhlas se zpracování?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

e-mailovou zprávou na adresu: info@ebloom.cz

písemným oznámením zaslaným na adresu: EBLOOM

se sídlem: Nám. Svobody 826/9 , 79001 Jeseník

AKTUÁLNÍ TERMÍN DODÁNÍ OBJEDNÁVEK JE MOŽNÉ I DO 5-14 PRAC. DNÍ. Pro velký počet objednávek se mohou termíny lišit.
+